Осори мунтахаб

Муаллиф: Ҳаким Саноӣ
Ношир: «Адиб»
Саҳифа: 296
Соли нашр: 2004
Навъи файл: PDF
Ҳаҷми файл: 933 Кб
Гирифтани китоб
Гирифтанд: 122 нафар

 


Дар бораи китоб:

Дар ҷилди дуюм намунаҳо аз қасоид, ғазалиёт ва маснавиҳои Ҳаким Саноӣ дохил шудааст.

Ҳаким Саноӣ устоди замон буд ва ба бисёр суханварони асрҳои минбаъда таъсир расонд.

Умедворем ин ҷилдро низ чун ҷилди аввал хуш қабул мекунед.


Дар бораи муаллиф:

Абулмаҷд Маҷдуд ибни Одам Саноии Ғазнавӣ (форсӣ: أبوالمجد بن مجدود بن آدم سنائي الغزنوي‎, маъруф ба Ҳаким Саноӣ; 1081—1150) — аз шоирони қасида‌саро ва маснависарои забони форсӣ аст ки дар қарни шашуми ҳиҷрӣ мезист.

Ҳаким Саноӣ шоири соҳибдевон аст ва манзумаҳои Корнамои Балх, Ҳадиқотулҳақиқот, Тариқултаҳқиқ, Сайрулибод, Корнома, Ишқнома, Ақлнома,Ғарибнома, Афвнома ва ба амсоли инхо махсули эҷоди уст. Доир ба соли вафоти шоир санаҳои мухталифе дар сарчашмаҳои адаби кайд гардидаанд. Фавти шоир тахминан дар худуди солҳои 1140-1142 сурат гирифтааст. Макбарааш дар шаҳри Газнин то имрӯз чун мавзеи зиёратгахи умум бокист. Маълумот рочеъ ба баъзе аз осори адабии Санои: Девони ашъор, ки иборат аз касоид, ғазалиёт, тарчеот ва китъаву рубоиёт буда, 13 ҳазору 780 байтро фаро гирифтааст, дар байни осори шоир макоми махсусро касб кардааст. Ғазалиёти шоир фалсафи ва ирфонист. Дар ғазалиёти у, ки то хадде масъалаи вахдати вучуди ирфони камтар ба назар мерасад, тараннуми ишқи вокеи, баёни эхсосоти ошикона ба назар мерасанд. Ҳадиқотулҳақиқот Ин асар бузургтарин шоҳкории Саноӣ буда, дар соли 525 ҳиҷрӣ (1120) навишта шудааст. Манзума аз 10 боб иборат буда,10 ҳазор байтро дар бар мегирад. Ҳар як фасли достон дорои чанд ҳикоя ва масал аст. Мундариҷаи асосии асар ба ғайр аз бобҳои анъанавӣ аз баёни фазилати илм, тасвири ишқу муҳаббат, ҳикмат, накӯҳиши ғафлат, тавзеҳот ва муносибат бо дӯстону душманон баёни ҳол ва ғайра иборат аст. Дар асари мазкур мӯҳимтарин масъалаҳои рӯзгори башари ва фалсафаю хикмати зиндаги ба калам омадааст. «Хадикатулхакикат» бо номҳои «Илохинома» ва «Фахринома» низ маъруфият дорад. Асари мазкурро Комуси ирфони форси хисоб кардаанд. Санои бо ин маснави самти маснависароии адабиёти моро ба суи фалсафа ва ирфон рахнамои кард. Сайрулибод Санои ин маснавиро ба номи яке аз орифони маъруфи замонаш Мухаммад ибни Мансури Сарахси, ки чанде аз файзи сухбаташ файзёб гаштааст, таълиф кардааст. Маснавӣ аз 779 байт иборат аст. «Сайрулибод» маснавии фалсафии ирфонист. Саноӣ барои баёни андешаҳояш асосан аз рамзу киноёт истифода кардааст. «Номаҳои Саноӣ» маҷмўъаи хурди мактуботи ўст; 7. «Тариқату-л-таҳқиқ» (873 байт), ки соли 1134 милодӣ таълиф шудааст, монанди маснавиҳои дигар мазмуни фалсафиву ахлоқӣ дорад; 8. Маснавии «Таҳримату-л-қалам» (103 байт) аз маснавиҳои фалсафиву ахлоқист; 9. Маснавии «Корномаи Балх» (аз 440 то 490 байт) байни солҳои 1099 –1115 милодӣ таълиф гардидааст. Маснавиро Ҳаким Саноӣ дар шаҳри Балх навишта, барои дўстонаш ба Ғазнин фиристодааст ва он дар шакли шаҳрошўб таълиф гардида, ягона асари ўст, ки мазмуни фалсафиву ирфонӣ надорад ва сифати кинояомезу ҳаҷвии табақаҳои гуногуни аҳолии он шаҳрро дарбар мегирад.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *