Чойхонаи лаби ҷар

Муаллиф: Темур Зулфиқоров
Ношир: «Адиб»
Саҳифа: 308
Соли нашр: 2018
Навъи файл: PDF
Ҳаҷми файл: 3,04 Мб
Гирифтани китоб
Гирифтанд: 8 нафар

Дар бораи китоб:

Дар ин китоб повестҳ ои «Ишқ и аввали Хоҷ а Насриддин», «Достони бачагии Мушфиқ ӣ», «Як рӯ зи айёми бачагии Пайғ амбар Муҳ аммад (с)» ва новеллаҳ ои нависандаи маъруфи русзабони тоҷ ик Темур Зулфиқ оров гирд оварда шудаанд. Ин асарҳо ҷанбаи фалсафӣ дошта, хонандаро ба андеша водор месозанд, то нисбат ба ҳ одисаҳ о ва рӯ йдодҳ ои ҷ аҳ они муосир бетараф набошад. «Чойхонаи лаби ҷ ар» китоби севуми нависанда бо забони тоҷ икист. Қаблан китобҳ ои ӯ «Ишқ и аввали Хоҷ а Насриддин» ва «Афъимори марҷ онӣ» бо забони тоҷ икӣ нашр шуда буданд. Китоб ба муносибати 80-солагии нависанда нашр мешавад.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *