Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ

 Дар ин китоб: Ашъори бозмондаи шоирони ҳамасри Рӯдакӣ
Ношир: «Адиб»
Саҳифа: 478
Соли нашр: 2007
Навъи файл PDF
Ҳаҷми файл: 1,16 Мб
Гирифтани китоб
Гирифтанд: 170 нафар

 


Дар бораи китоб:

Дар ин ҷилд ашъори бозмондаи шоирони ҳамасри устод Рӯдакӣ гирд оварда шудаанд, ки бо тасҳеҳу иловаҳо ба чоп мерасанд. Китоб барои бо вазъи адабии замони сомониён ошно гаштани хонандагон ва ҳаводорони шеъри форсӣ-тоҷикӣ воситаи хубу арзишнок мебошад.


М У Н Д А Р И Ҷ А

Муқаддима …………………………………………………………5

Аввалин шеърҳо дар лаҳҷаҳои форсӣ

Суруди оташкадаи Каркуй…………………………………13
Язид ибни Муфаррағ …………………………………………14
Шеъри Балхиён …………………………………………………15
Абулянбағӣ……………………………………………………….15
Суруди мардуми Бухоро…………………………………….16

Нахустин шоирони порсигӯй

Баҳроми Гӯр ……………………………………………………..19
Ҳанзалаи Бодғисӣ ……………………………………………..20
Маҳмуди Варроқи Ҳиравӣ …………………………………21
Абӯсулайки Гургонӣ………………………………………….22
Фирӯзи Машриқӣ………………………………………………24
Муҳаммад ибни Васиф Сагзӣ……………………………..26
Бассоми Курд ……………………………………………………29
Муҳаммад ибни Мухаллади Сагзӣ ……………………..30

Шоирони ҳамасри Рӯдакӣ

Абӯҳафси Суғдӣ ………………………………………………..33
Масъуди Марвазӣ ……………………………………………..34
Сипеҳрии Бухороӣ …………………………………………….35
Равнақии Бухороӣ……………………………………………..36
Аҳмади Бармакӣ ……………………………………………….37
Шаҳиди Балхӣ…………………………………………………..38
Фароловӣ………………………………………………………….63Шокири Бухороӣ ………………………………………………75
Ҷуллоби Бухороӣ ………………………………………………87
Абулҳасан Муродӣ ……………………………………………89
Абӯтаййиби Мисъабӣ………………………………………..91
Абулмуайяди Балхӣ …………………………………………..93
Тахорӣ (Таҳовӣ) ………………………………………………100
Абӯисҳоқи Ҷӯйборӣ…………………………………………101
Абулмасали Бухороӣ ……………………………………….102
Абулалои Шуштарӣ…………………………………………110
Турки Кишии Айлоқӣ………………………………………112
Робиа бинти Каъб ……………………………………………114
Абулҳусайни Хориҷӣ……………………………………….123
Сонеи Балхӣ ……………………………………………………124
Балъамӣ …………………………………………………….125
Абӯшакури Балхӣ ……………………………………………126
Абӯтоҳири Хусравонӣ ……………………………………..173
Хаббозии Нишопурӣ ……………………………………….193
Абулаббоси Рабанҷанӣ…………………………………….194
Маъруфии Балхӣ……………………………………………..208
Башшори Марғазӣ…………………………………………..216
Майсарии Ҳаким……………………………………………..219
Дақиқӣ ……………………………………………………………246
Абӯзари Бузҷонӣ……………………………………………..353
Аҳмади Мансур……………………………………………….355
Истиғноии Нишопурӣ ……………………………………..356
Ушнонии Ҷӯйборӣ …………………………………………..357
Абӯабдуллоҳ Муҳаммади Ҷунайдӣ …………………..358
Хуҷистаи Сарахсӣ……………………………………………359
Абӯтаййиби Сарахсӣ ……………………………………….361
Абӯшуйаби Ҳиравӣ………………………………………….362
Тоҳир ибни Фазли Чағонӣ ……………………………….365
Хусравии Сарахсӣ……………………………………………369
Абӯзироа Муаммарии Гургонӣ ………………………..384
Абулҳасан Оғоҷӣ …………………………………………….386
Дайламии Қазвинӣ…………………………………………..394
Мантиқии Розӣ………………………………………………..395
Ғазвонии Лӯкарӣ……………………………………………..403
Валволиҷӣ……………………………………………………….406
Қамарии Ҷурҷонӣ ……………………………………………407
Маънавии Бухороӣ ………………………………………….410
Мунҷики Тирмизӣ……………………………………………411
Абдулқосими Бушри Ёсин………………………………..448
Абӯалии Сарахсӣ …………………………………………….450
Абулфазли Сарахсӣ …………………………………………451
Абулаббоси Қассоб………………………………………….452
Мунтасири Сомонӣ………………………………………….453


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *