Абушшараф Ҷурфодиқонӣ

Абушшараф Носеҳ ибни Зафар ибни Саъди Ҷурфодиқонӣ дар таърихи илму адаби мо ба ҳайси муншӣ, адиб, шоир муаррифӣ мешавад, вале дар шӯҳрати хеш Ҷурфодиқонӣ бештар мадюни тарҷумаи «Таърихи Яминӣ» аст, ки аслан ба қалами Абӯнаср (Абӯназр) Муҳаммад ибни Абдулҷаббори Утбӣ (ваф. с. 427/1035-1036) – муаррих, шоиру дабири машҳур, муаллифи ҳанафимазҳаб тааллуқ дорад.

Китобҳо